Om møte med praktikanter fra Norges Utenriksdepartement

Den 30. august d.å mottok Den Russiske Føderasjons Generalkonsul på Spitbergen Vjatjeslav Nikolaev på anmodning fra norsk side praktikanter fra Norges Utenriksdepartement, som besøkte øygruppen...

Om minnesmarkering på Operafjellet

Den 29. august d.å. deltok Den Russiske Føderasjons Generalkonsul på Spitbergen Vjatjeslav Nikolaev i en seremoni dedikert til minne om de omkomne 130 passasjerer og 11 besetningsmedlemmer av det...